Vnitrozemí Chorvatska

Vnitrozemí Chorvatska rozhodně není mezi turisty tak oblíbené jako zbytek země, má však ale také svá lákadla a pro obyvatele jadranské země získalo velký význam zejména z ekonomického hlediska. Nachází se tu totiž hlavní město Záhřeb, které slouží jako centrum kultury, politiky i průmyslu Chorvatska. Na východě vnitrozemí leží Slavonie - oblast kolem města Osijek, která má především zemědělský charakter.